Legalitzacions i gestions administratives

  • Obres
  • Instalacions (agua, gas, electricitat)
  • Permisos, ocupacions de vies etc.