Informes i diagnòstics

  • Informes causa-efecte en industria i edificis
  • Fuites d’aigües, humitats, mals olors
  • Estudi d’optimització de gestió de residus
  • Auditories d’higiene ambiental
  • Diagnòstics per a netejes especials en màquines, edificis i instal·lacions