Neteja criogènica

La neteja criogènica es un procediment de neteja molt indicada quan per diferents raons s’ha d’evitar utilitzar abrasius, productes químics o aigua. Aquesta tècnica de neteja utilitza gel sec en forma de petites barres (Pellets) accelerats a alta velocitat mitjançant aire a pressió y crea un tripe efecte d’impacte, xoc tèrmic i “microexplosions” al sublimar en la superfície, aquest comportament es utilitzat per a eliminar elements no desitjats en el substrat subjacent.

El gel sec es diòxid de carboni (CO2) sòlid a una temperatura de -79,6 ºC. La seva principal propietat es la sublimació, que li permet passar directament d’estat sòlid a gas, sense passar per estat líquid. Aquesta propietat el fa especialment interessant per a netejar sense aportat un residu secundari al procés, i sense mullar ni humitejar la superfície.

AVANTATGES DE LA TÈCNICA:

  • És un mètode de neteja no abrasiu, que en condicions adequades respecta el suport, no és inflamable i no conductiu.
  • És net i adequat per utilitzar en el sector alimentari doncs no aporta elements contaminants com a dissolvents o pólvores minerals.
  • Permet netejar gairebé qualsevol element en el seu lloc, sense perdre temps de desmuntatge ja que té efecte en els voltants de l’impacte.
  • Es pot utilitzar sense danyar les peces elèctriques i mecàniques i per això molt adequat per a quadres elèctrics, estacions de comando i maquines amb alt grau de components elèctrics.
  • Es pot utilitzar per llevar residus de producció, agents de desmoldatge, contaminants, pintures, olis i grasses, residus de combustió, *biofilms, i en general qualsevol acumulació de restes en superfícies aplicant-se en les condicions adequades.

APLICACIONS:

Neteja de motlles

Neteja de conductes

Quadres i instal·lacions elèctriques

Cintes transportadores

Dipòsits i reactors

Màquines completes

Parts complexes de maquinària

Motors i turbines

Conductes i conduccions de fluids

Cilindres i parts en rotatives gràfiques i similars

Xemeneies i conductes de fuita