Manteniment d’instal·lacions elèctriques i projectes de mitja i baixa tensió

L’actual dinàmica de les empreses necessita cada vegada mes adaptar-se a les noves situacions creant, readaptant o distribuint els seus espais a les noves necessitats organitzatives, per això Gistea ofereix un servei amb equips de professionals per donar una resposta integral, de manera que podem realitzar-li des de la mes rutinària i petita obra al seu projecte complet.

APLICACIONS:

 • Obres en sòls parets i sostres
 • Col·locació de falsos sostres
 • Aïllament acústic de despatxos i oficines
 • Instal·lacions elèctriques i remodelació, reducció o ampliació de línies elèctriques
 • Readaptacions parcials a divisions ja existent

Divisions d’espais en:

 • Vidre decoratiu, vidre de seguretat vidre càmera amb persiana interna i uns altres
 • Alumini anodizat i decoratiu en diferents textures i colors
 • Alumini combinat amb panells de fustes totalment tancats per a major discreció
 • Alumini combinat amb panells de fustes i vidres
 • Alumini combinat amb vidres totalment transparent per a major sensació d’espai

 

Adaptacions d’espais amb elements decoratius:

 • Parquet, moqueta, porcelanats, pintura etc