Serveis de : Enginyeria i Consultoria

A les empreses gestores d'immobles i la indústria, cada dia és més necessari comptar amb col · laboradors que aportin el coneixement i experiència especialitzada i donin el suport necessari per a la gestió del manteniment, legalitzacions i estudis específics i diagnòstics. En aquest sentit, Gistea ofereix un equip de professionals amb dilatada experiència i entre els quals hi ha, enginyers, biòlegs, químics i especialistes en diferents disciplines. Gistea ofereix un equip de professionals amb dilatada experiència i entre els quals hi ha, enginyers, biòlegs, químics i especialistes en diferents disciplines.
Auditories ambientals d'edificis. Síndrome de l'edifici malalt, qualitat de l'aire i higiene biológica
Revisió d'instal·lacions d'energía solar, Assessoria tècnica de projectes d'instal·lacions, Estudi de climatització
Informes causa-efecte en industria i edificis Fuites d'aigües, humitats, mals olors Estudi d'optimització de gestió de residus Auditories d'higiene ambiental Diagnòstics per a netejes especials en màquines, edificis i instal·lacions
A les empreses gestores d'immobles i la indústria, cada dia és més necessari comptar amb col · laboradors que aportin el coneixement i experiència especialitzada i donin el suport necessari per a la gestió del manteniment, legalitzacions i estudis específics i diagnòstics