Serveis de : Higiene ambiental d'espais de treball i edificis

Per que les persones pugin treballar, transitar o viure en un ambient i aire segur, higiènic i amb els paràmetres recomanats per la OMS i la normativa vigent netejem amb diferents tècniques especialitzades, higienitzem, desinfectem i certifiquem amb anàlisi de laboratori els resultats. Auditem les seves instal·lacions i assessorem tècnicament abans de recomanar cap actuació.
Protocols i tractaments personalitzats per a cada situació, combinant activitats de neteja, desinfecció i aplicació de tractaments d'eliminació d'olors amb ozó a diferents concentracions i productes específics.
Gistea ofereix solucions adaptades a les seves necessitats realitzant des de senzilles actuacions de neteja i desinfecció a programes d' auditoria ambiental per a grans instal·lacions.