Serveis de : Higienització i desinfecció de zones crítiques segons APPC

Gistea ha dissenyat serveis compostos d'equips mixtes, combinant operaris amb alt grau de preparació amb operaris amb l'entrenament específic dels treballs a realitzar, això ens permet aportales solucions estudiades i orientades a les seves necessitats concretes.
Especialitzats en la neteja tècnica de sitges, dipòsits, tancs, reactors i espais confinats. Donem resposta a qualsevol problema, aportant la maquinària i tecnologia de primer nivell i equips d'operaris formats, entrenats.
Legionel·la o Legionel·la, és un bacteri Gram negativa amb forma de bacil. Viuen en aigües estancades amb un ampli rang de temperatura. El seu creixement es veu afavorit per la presència de matèria orgànica. Requereix oxigen per respirar i posseeix un flagel per desplaçar-se.