Serveis de : Neteja tècnica industrial

Comptem amb l'experiència i els coneixements tècnics per treballar de manera segura i efectiva amb el seu personal tècnic per definir clarament els matisos específics del seu equip. Tenim experiència en la neteja de les seves instal.lacions i màquinaria.
Especialitzats en la neteja tècnica de sitges, dipòsits, tancs, reactors i espais confinats. Donem resposta a qualsevol problema, aportant la maquinària i tecnologia de primer nivell i equips d'operaris formats, entrenats.
Canvi de mànegues i filtres impacta la seguretat, la qualitat, la productivitat i el manteniment de la maquinaria. Gistea ofereix un servei especialitzat i expert en la gestió d’aquets procés de manera integral.


Els conductes d’extracció han de ser inspeccionats, diagnosticats i netejats correctament. El know-how i les eines adequades son importants. En funció de cada circumstància s’han d’establir criteris i metodologies de manteniment diferent.
Aquesta tècnica de neteja utilitza gel sec en forma de petits barra (Pellets) accelerat a alta velocitat mitjançant aire a pressió i crea un triple efecte d'impacte, xoc tèrmic i “microexplosions” en sublimar en la superfície, aquest comportament és utilitzat per eliminar elements no desitjats en el substrat subjacent.
La utilització de neteja mitjançant l'aplicació de Làser, es basa l'acció de potents polsos làser, molt curts, ràpids i en moviment que produeixen micro explosions de plasma, ones expansives i pressió tèrmica resultant en la sublimació i ejecció del material objectiu.
Si la seva empresa o local té necessitat de desallotjar total o parcialment les seves instal·lacions, Gistea li ofereix un equip de professionals i vehicles preparats per realitzar el treball en el temps i pressupost adequat a les seves necessitats.
La tècnica es basa en l'acció combinada de bombes regulables inyectores d'aigua a pressió (a partir de 200 bars, amb cabals entre 75 i 215 litres/minut) i toveres percutores d'arrossegament, que permeten l'acte-propulsió de les nostres mànegues de malla d'acer trenat.